Şəfəqə Doğru » Bu dövr üçün məzmunlar 21.01.2022

YAS MƏRASİMİNƏ GƏLƏN POLİS RƏİSİNƏ YUMRUQ ATILIB

...

BAKIDA AVTOXULİQAN SİLAH GÜCÜYLƏ SAXLANILDI

...

NİŞANLISININ QOLLARINI SINDIRAN ŞƏXS AXTARILIR

...